Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - Terapia grupowa

Trening Umiejętności Społecznych to cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zajęcia odbywają się w 4-6 osobowych grupach, które prowadzone są przez dwóch terapeutów.

TUS, trening umiejętności społecznych
TUS, trening umiejętności społecznych
Każdy przyszły uczestnik TUSu bierze udział w rekrutacji, której celem jest przyznanie dziecka do odpowiedniej grupy. Dzięki rekrutacji możemy precyzyjnie skupić się na potrzebach dzieci i stworzyć idealnie dopasowane grupy terapeutyczne.

Celem zajęć grupowych jest nauka ustalania oraz respektowania zasad panujących w grupie, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, a także nauka nawiązywania oraz podtrzymywania relacji z rówieśnikiem.

W czasie zajęć dzieci ćwiczą również umiejętności społeczne, takie jak czekanie na swoją kolej, współpraca z drugą osobą i radzenie sobie z przegraną. Ważnym elementem Treningu umiejętności społecznych jest także kształtowanie sfery emocjonalnej – rozumienia własnych emocji oraz emocji innych osób, radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. gdy towarzyszy nam smutek albo złość), adekwatne reagowanie na stan emocjonalny drugiej osoby.
Terapia grupowa jest oparta o metody Stosowanej Analizy Zachowania.

Jak wygląda rekrutacja?

Przed pierwszymi zajęciami, zaprosimy Państwa z dzieckiem na około półgodzinne spotkanie. Prosimy, aby wysłali Państwo wypełniony wcześniej formularz – dostępny po naciśnięciu przycisku: “Wyślij zgłoszenie” na dole tej strony. Formularz dotyczy między innymi zaobserwowanych trudności u dziecka, jego przyzwyczajeń, ulubionych zabaw czy kłopotliwych zachowań.
 
Na spotkaniu terapeuta zapozna się z dzieckiem, zaproponuje kilka aktywności, aby sprawdzić poziom funkcjonowania i nawiązać z dzieckiem pozytywną relację.
 

Spotkanie takie ma na celu, nie tylko sprawdzenie predyspozycji Państwa pociechy i dopasowanie do odpowiedniej grupy TUS, ale także zapewnienie komfortu dziecku – wejście do nowej grupy jest dużo łatwiejsze, kiedy znamy już miejsce i osobę prowadzącą.

Co dalej?

Po przeanalizowaniu formularza oraz obserwacji dziecka skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o przyznaniu do konkretnej grupy.

TUS prowadzimy w następujących grupach wiekowych:

  •  grupa przedszkolna (4-6 lat)
  • 7-9 lat
  • 10-12 lat
  • 13-15 lat

Dobór grup dokonywany jest jednak według kilku kryteriów – nie tylko wieku, ale także: poziomu funkcjonowania, zgłaszanych trudności itp.

trening umiejętności społecznych

Wyślij zgłoszenie na TUS

Scroll to Top
CT Lokomotywa app

FREE
VIEW