Szkolenie AAC

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu AAC ogranizowane w Lokomotywie, prowadzone przez niekwestionowaną znawczynię tematu – mgr Alinę Smyczek.

Termin: 7-8 września 2024

Koszt: 650 zł

Szkolenie to 22 godziny dydaktyczne, rozłożone na dwa dni szkoleniowe (sobota, niedziela). Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Dla kogo?

Nauczyciele pracujący z dziećmi z niepełnosprawnościami, terapeuci, logopedzi, pedagodzy, psychologowie, opiekunowie w ośrodkach specjalistycznych.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma charakter kompleksowego wprowadzenia w dziedzinę AAC: uczestnik zapozna się z elementami interwencji AAC, pozna ich strukturę nauczy się metodycznego porządku wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Uczestnik po szkoleniu będzie przygotowany do:

 • Rozumienia AAC jako podejścia w komunikacji
 • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej
 • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka),
 • bycia kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC,
 • planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji (wyzwalanie intencji komunikacyjnej, rozszerzanie zachowań komunikacyjnych),
 • dobierania i nauczania strategii komunikacji
 • nauczania osób niemówiących posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi,
 • rozszerzania wypowiedzi użytkowników AAC i ich komunikacyjnych funkcji,
 • dobierania i konstruowania prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe),
 • wplatania nauki AAC w rutynę placówki lub domu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają też narzędzia potrzebne do budowania indywidualnego systemu komunikacji, np.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory. Zobaczą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmów dotyczących procesu uczenia się ich użycia. Uczestnicy będą brać udział w ćwiczeniach, dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Prowadzący:

mgr Alina Smyczek

 • pedagog (UJ, Kraków), logopeda dyplomowany (UW, Warszawa); nauczyciel – praktyk z 26-letnim stażem, czynny zawodowo;
 • od początku kariery zawodowej pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie stosując wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT);
 • w dorobku zawodowym może pochwalić się kilkudziesięcioma publikacjami i wystąpieniami, także poza granicami Polski;
 • otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence Program: odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia;
 • od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz autorskie zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie, przeszkoliła ponad 4000 osób;
 • pracowała w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz z kilkoma wyższymi uczelniami,
 • członkiem-założyciel Stowarzyszenia „Mówić bez słów”- ISAAC Polska, prezes Zarządu III i IV kadencji, pomysłodawczyni Warsztatów AAC, Biuletynu AAC;
 • wprowadziła i rozpropagowała w Polsce: Czytanie Uczestniczące, Model Uczestnictwa, standardy edukacji uczniów niemówiących oraz wiele elementów i technik metodyki AAC;
 • jest autorką Systemu Komunikacji Językowej „Słowik”.

Plan szkolenia
*godziny wystąpień są wstępne, mogą ulec zmianom ze względów organizacyjnych.

Dzień pierwszy – (11 godzin dydaktycznych):

900  Wprowadzenie do AAC: Filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji. Kompetencje komunikacyjne użytkownika AAC.3h
1115Przerwa (15 min) 
1130Rodzaje znaków i ich źródła. Znaki, a język. Pomoce do komunikacji i ich rodzaje.3h  
1345Przerwa obiadowa (45 min) 
1430Rozwój umiejętności komunikowania się. Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i planowanie interwencji –  cz. I2h
1600Przerwa (15 min) 
1615 Metodyka wprowadzania AAC cz. I: Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym.3h
1830Zakończenie zajęć dnia pierwszego 

Dzień drugi (11h dydaktycznych):

800Metodyka wprowadzania AAC. cz. II – Budowanie środowiska językowego. Zasady wprowadzania znaków. Nauka używania znaków w rytuałach. Tablice wyboru.3h
1015Przerwa (15 min) 
1030Metodyka wprowadzania AAC cz. III –  Rozszerzanie kompetencji społecznych i językowych. Dobór sytuacji oraz rozwojowych i sytuacyjnych pomocy komunikacyjnych. Tablice uczestnictwa, kontekstowe, tematyczne.3h
1245Przerwa obiadowa (45 min) 
1330Techniki dostępu i strategie komunikacji.2h
1500Przerwa (15 min) 
1515 – 1730Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i planowanie interwencji – cz. II. 3 klucze doboru słownictwa i budowania indywidualnych systemów komunikacji. Osobiste pomoce komunikacyjne. Dzień użytkownika AAC w placówce edukacyjnej.
Scroll to Top
CT Lokomotywa app

FREE
VIEW