Psycholog dziecięcy

Terapia psychologiczna dla dzieci jest pomocna, kiedy dziecko boryka się z problemami natury emocjonalnej. Nie potrafi lub w nieadekwatny sposób wyraża emocje (agresja, autoagresja), jest lękowe, nie potrafi podporządkować się i współpracować, jest oporowe lub wręcz przeciwnie – zupełnie obojętne na proponowane aktywności. Psycholog dziecięcy pomaga znaleźć przyczynę trudności i proponuje rozwiązania terapeutyczne.

Pracujemy zarówno z dziećmi, które są na początku swojej drogi terapeutycznej (już od 2 roku życia (zob. Diagnoza), jak i starszymi, które wykazują trudności w różnych sferach.

psycholog dziecięcy gliwice
psycholog dziecięcy gliwice

Dzięki wczesnemu rozpoznaniu problemu jesteśmy w stanie szybko wyeliminować lub zmniejszyć niechciane zachowania.

Pracujemy w oparciu o różne metody, dobrane indywidualnie do dziecka, ponieważ wiemy, że tylko takie podejście daje wymierne efekty.

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę zapraszamy rodziców/opiekunów bez dziecka. Na spotkaniu psycholog zbierze dokładny wywiad, przyjrzy się problemowi i zaproponuje najlepsze rozwiązania – terapię psychologiczną, psychopedagogiczną (związaną również z pomocą w zakresie umiejętności szkolnych/przedszkolnych) lub inne formy pomocy.

W czym się specjalizujemy?
  • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera);
  • zaburzenia lękowe;
  • zaburzenia zachowania tzw. zachowania trudne – np. histeria, agresja, autoagresja, zachowania oporowe;
  • wygórowana nieśmiałość, apatia;
  • trudności emocjonalne – radzenie sobie ze złością, uległością itp.
  • problemy rówieśnicze i szkolne (zob. też TUS);
  • trudności z koncentracją uwagi;
  • Zespół Downa
  • FAS
  • ADHD
Scroll to Top
CT Lokomotywa app

FREE
VIEW